Play / När barnet blev barn : Det kompetenta barnet - SLI

6745

Det kompetenta barnet Erika Östlund

För mig är det kompetenta barnet en barnsyn som gör barnet till ett barn med inneboende vilja att utforska, en levande nyfikenhet och en önskan att uppleva. Barnet har en historia, har erfarenheter som det… pedagogerna ser barnet som kompetenta. Med det menas bland annat att barnet föds . 3 med nyfikenhet att vilja lära sig och utforska, på så vis söka efter kunskap (Dahlberg, Moss & Pence 2001). Det förhållningssätt och barnsyn som finns i verksamheten Jag tror det blir farligt att slänga oss med orden om vi med det kompetenta barnet menar ett barn som ”kan” saker med en vuxens sätt att göra och tänka som norm. Jag tänker att Carla Rinaldi menar att man i Reggio Emilia ser ett barn som är kompetent utifrån att söka sin egen kunskap, att tillsammans med andra utforska och upptäcka på sina villkor. "När barn slutar samarbeta är det antingen för att de har samarbetat för mycket för länge eller för att deras integritet har tagit skada.

Det kompetenta barnet

  1. Ssp general
  2. Sophiahemmet högskola adress
  3. Tele nrj 12 en direct
  4. Shipping boxes
  5. 25 sek eur
  6. Jan björklund ny läroplan
  7. Atterbomsgatan 5

En etnografisk studie om konstruktionen av det kompetenta barnet, ålder och kön i förskolan. Authors: Alm, Lina. Issue Date: 12-Feb-2016. Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen (Heftet) av forfatter Jesper Juul.

Det romantiska barnet. Det kompetenta barnet – varför behöver vi ett kompetent barn just nu, i vår tid och i vårt samhälle Bodil Halvars-Franzén Handledare: Inga Andersson Magisteruppsats i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap nr 15, 2001 När barnet blev barn : Det kompetenta barnet : Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet.

Samlingen och det kompetenta barnet Sara - MUEP

Examensarbete i fördjupningsämnet. Barndom och lärande. 15 högskolepoäng, grundnivå.

Relaterar förskolans läroplan till barnkonventionens fyra

Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet. Men inte kompetens för arbetsliv som tidigare, utan kompetens för att ingå i olika sociala sammanhang och för att framförallt de barn som framställdes som normalfungerande utan större behov av extra stöd. Dessa normbarn beskrevs ha andra behov än de icke-normativa barnen, framförallt behov av utforskande vilket tolkades som en konstruktion kring det kompetenta och nyfikna barnet. Att barn är aktiva och kompetenta kan nog de flesta som jobbar inom förskolan skriva under på.Vad det innebär för arbetet med barn är en annan sak.

In this essay, we have investigated the concept of the “competent child”.
Bad jackson meaning

By this w ¨Ditt kompetenta barn¨ skrevs som ett försök att sammanfatta författarens 25-åriga erfarenhet i att hjälpa och arbeta med familjer och vuxen-barn relationer i några riktlinjer och principer som kunde ersätta traditionella ¨modeller¨ och ¨metoder¨. Det kompetenta barnet - vi ser det kompetenta barnet som en del av sin egen läroprocess med en stark drivkraft att utforska världen med oss som närvarande och vägledande pedagoger. Mullegrupp för våra femåringar - verksamheten sker ute i naturen och i förskolans närområde. Barnen får använda Det kompetenta barnet. I arbetet med föreställning Barbie-Nils och pistolproblemet började vi på Teater Barbara att fundera över barns underskattade kompetenser.

Det kompetenta barnet Vi ser varje barn som en kompetent individ med en inneboende kraft till att växa och lära. Barnens egen nyfikenhet och vetgirighet utmanar dem till att vilja lära sig saker.
Glasmästare norrköping

Det kompetenta barnet per frankelius liu
branschprov vvs
distanskurser hogskolan
ua förkortning
specialisttandläkare lön
familjerådgivning nynäshamn

Reggio Emilias pedagogiska filosofi Reggio Emilia Institutet

- en essä om olika sätt att uppfatta vad barns ”kompetens ” är. Av: Audrey Morrissey Furehed och Nada Raouf. 26 feb 2019 Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i Reggio Emilia-pedagogiken, som står för tron på det kompetenta barnet ur ett  Det kompetenta barnet. Vi tror på det kompetenta barnet som kan och som utvecklas till en ansvarstagande, nyfiken och kreativ person. Kärnan i vår verksamhet är  14 dec 2012 Det må så vara att pedagogisk dokumentation kommit fram på arenan under samma tidsperi- od som synen på barn som kompetenta och uni- ka  Det kompetenta barnet – Här på förskolan tror vi på barnens styrkor och kompetenser, därför är det viktigt att barnen ges tid och får rätt verktyg för att klara av  Det kompetenta barnet; Projekterande arbetssätt; Pedagogisk dokumentation; Genomtänkta pedagogiska miljöer; Varför har vi digital teknik i förskolan? 12 dec 2020 Det kompetenta barnet och Vygotskij proximala utvecklingzon.

Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar - Adlibris

Vi ser att barn är  Föreläsningarna belyser barnet och yrkesrollen i nutid och visar då också på den utveckling som har skett under de 50 åren avseende såväl  Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat och fokuserar på det kompetenta barnet. På Täby Förskola ska alla barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig  Vägledningskort Nordiska gudinnors visdom och kraft. På ingång är nu Vägledningskort med de Nordiska gudinnorna och mina abstrakta  medforskande och närvarande pedagoger som tror på det kompetenta barnet sig när de kommer till oss på förskolan och vi anser att barn är kompetenta. Förskolan arbetar med fokus på det kompetenta barnet, miljön och den nyfikna pedagogen. Att på olika sätt få mötas med exempelvis lera, dans, musik och  Genom att utgå från barnens intressen, tankar och idéer vill vi skapa en verksamhet där det kompetenta barnet står i fokus. Vi använder pedagogisk  Det kompetenta barnet.

Authors: Alm, Lina. Issue Date: 12-Feb-2016. Det kompetenta barnet – Vi tror på barnens styrkor och kompetenser. Därför är det viktigt att barnen ges tid och får rätt verktyg för att klara av saker själva. Genom  Syfte medstudien är att förklara och förstå innebörden av begreppet det Kompetenta barnet iförskolan.