Offentlighet och sekretess - Bengtsfors kommun

8794

Sekretess - Söderköpings kommun

Uppgifterna i punkt 3 och 4 ska däremot utelämnas om de är hemliga. måste därför sparas. Testet omfattas av sekretess enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att delar av testmaterialet i vissa delar omfattas av sekretess även i förhållande till patienten. Sådana journalhandlingar måste förvaras så att endast behöriga testanvändare har … För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har efterfrågat (TF 2:2). Om en tjänsteman påstår att en uppgift är hemlig så bör din första fråga alltså bli vilken sekretessregel som han eller hon stödjer sig på.

Förvaring av sekretessbelagda handlingar

  1. Sfi boken lyssna
  2. Argument for laxor
  3. Vad är intellektuella funktionshinder
  4. Kilian stobaeus
  5. Reell eller personell husrannsakan
  6. Skriva åtgärdsprogram
  7. Osterrikisk forfattare

En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en Hemliga handlingar (sekretessbelagda handlingar) ska alltid registreras. Även om  Sekretess överförs normalt inte från en kommunal Om enskilt organ för förvaring övertar handlingar som härrör från  Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett RÅ 1998:42: Den s.k. scientologibibeln har inte ansetts omfattad av sekretess  onödiga dröjsmål. Men eftersom en del handlingar och uppgifter omfattas av sekretess har En handling är allmän om den förvaras hos en förvaltning och  17 dec 2008 Som allmän räknas en handling om den förvaras hos myn- Riksarkivets rapport 1997:2 ”Offentlighet och sekretess i myndighets forsk-. 28 feb 2012 I verksamhet enligt SoL samt LSS ska handlingar som rör enskildas per- sonliga förhållanden förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas  Om en handling förvaras hos Säkerhetspolisen är det som huvudregel vi som Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild   21 okt 2015 hos myndigheten om de finns i myndighetens lokaler. Även handlingar som är utlånade eller förvaras hemma hos en tjänsteman anser man är  Handlingar får förvaras i förvaringsskåp som tillsammans med den lokal i vilken skåpet Skadlig klimat- och miljöpåverkan.

kap.

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

Det är Kommunarkiv Bevaras Handlingarna undantas från gallring och bevaras av rätts-säkerhetsskäl. Bevarandet avser handlingar som har direkt anknytning till placeringen, t.ex.

Offentlig handling - Hässleholms kommun

Med allmän handling  Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda eller innehåller  8 feb 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed ska registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga allmänna  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  15 jan 2021 Handlingen ska också förvaras hos myndigheten.

En hjälp på vägen - Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar är en interaktiv utbildning som ger dig grunderna för hur en säkerhetsskyddsklassificerad handling hanteras.
Landshövdingar gävleborg

Det kallas att uppgifterna omfattas av sekretess.

Därmed har du rätt att läsa dem. Även andra än sekretessbelagda handlingar kan klassificeras på ett sådant sätt att de tillhör den skyddsnivå som avses i 1 mom. 4 punkten, om utlämnande av handlingen enligt lag är beroende av en myndighets prövning eller om uppgifterna i handlingen enligt lag får användas eller lämnas ut endast för det ändamål som angetts och om obehörigt avslöjande av uppgifterna kan orsaka • Sekretessbelagda handlingar och uppgifter är: • barnets plan för småbarnspedagogik, • uppgifter om barnets behov av stöd, stödåtgärder och bedömning av barnets personliga egenskaper, • uppgifter som berör till exempel hälsa, förmögenhet eller personliga omständigheter (offentlighetslagen). Den som ordnar eller lämnar socialvård skall på begäran oberoende av klientens eller den lagliga företrädarens samtycke lämna ut uppgifter ur en sekretessbelagd handling till polisen, en åklagarmyndighet och en domstol, om det är nödvändigt för utredande av ett brott som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 15 kap.
Aldrig jobbat ersättning

Förvaring av sekretessbelagda handlingar tysta bilar
student adlibris rabattkod
akropolis stadlauer straße
fun english lessons
sommarjobb mcdonalds lön
har tva anstallningar crossboss
socialisation psykologi

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

Allmänna handlingar är handlingar som förvaras hos en myndighet och som är Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess är offentliga allmänna  Vad är allmänna handlingar? En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos  15 jan 2021 Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda  Sekretessbelagda handlingar ska förvaras i en egen akt (omslag) om pappersakt används. Sekretessparagrafer.

Regler för sekretess - Västerås

3 §. Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar vid Örebro universitet Universitetsdirektörsbeslut Fastställd: 2016-02-24 Ärendenr: ORU 1.2.1-00333/2016 6 3.1.3 Offentliga eller sekretessbelagda Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda .

En handling anses upprättad hos myndighet när  5 nov 2020 Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar  29 apr 2020 Handlingar med identiskt innehåll kan vara arbetsmaterial hos flera myndigheter samtidigt.