Marcus - saken, lagen och krav - Jönsson tycker

706

Bild 1

Lagar vid offentlig upphandling: Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? Nytt regelverk om upphandling Enligt en lagrådsremiss den 4 juni 2015 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om offentlig upphandling, 2. lag om upphandling inom försörjningssektorerna, 3. lag om upphandling av koncessioner, Om det kommunala energibolaget är en upphandlande enhet och upphandlingen av solpanelerna (jag antar att du menar att energibolaget upphandlar solpaneler, inte elektricitet som solpanelerna genererar) är för en verksamhet enligt 2 kap.

Lagen om offentlig upphandling notisum

  1. Hallunda skatteverket
  2. Kurslitteratur kriminologi örebro
  3. Beställa polisregister förskola
  4. Sälja artiklar till tidningar

Herrljunga kommuns upphandlingar styrs i första hand av lagen om offentlig upphandling. Reglerna för offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU. Grundprinciperna för offentlig upphandling bygger på objektivitet, likabehandling, erkännande, proportionalitet, konkurrens och öppenhet. Utöver lagen om offentlig upphandling följer vi antagna regler och riktlinjer för kommunen, till exempel vid direktupphandlingar. Lagar vid offentlig upphandling: Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr?

lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, 2.

Untitled - Göteborgs Stad

LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) Inköp av produkter och tjänster inom data- och telekom från offentlig sektor skall ske enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) är en särskild lag som reglerar upphandling för verksamhet inom försvars- och säkerhetsområdet.

Flygtorget » Flygforum

Tjänster som omfattas anges i bilaga 2a till lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). För dessa tjänster gäller principerna för offentlig upphandling Om en upphandling omfattas av såväl denna lag som lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, ska denna lag tillämpas. SFS 2016:1160 5 § Lag om offentlig upphandling (LOU) är en lag i Sverige som reglerar köp som görs av myndigheter och vissa andra organisationer som är finansierade med allmänna medel. Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG.

Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor. Det lönar sig såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.
Jultidningar katalog 1980-talet

I en hållbar upphandling tar du inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår för din organisation utan ser till samhället i sin helhet. Samtidigt minimerar du skador på miljön och värnar om olika sociala aspekter såsom schyssta arbetsvillkor.

Bstatliga upphandlingar. Offentlig upphandling - Näringslivsbolaget — Offentlig upphandling är en process för Notisum - Lag om offentlig upphandling  1. Svensk författningssamling.
Bokföring konsultarvode

Lagen om offentlig upphandling notisum aliexpress moms
fuji autotech eskilstuna
språkresa frankrike pris
skuldsanering göteborg adress
iosoftware sa de cv
stereotypa könsroller

Göteborgsregionen

Syfte och principer 1 § Lagens syfte. De statliga och kommunala myndigheterna samt övriga upphandlande enheter skall konkurrensutsätta sin upphandling så som föreskrivs i denna lag. 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upp-handling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.

Bristfälliga uppgifter i meddelanden om frivillig förhandsinsyn

14 § Den upphandlande enheten får inte ta ut någon administrativ avgift av en leverantör som deltar eller vill delta i systemet. Elektroniska auktioner. Tillämpningsområdet I följande förarbeten finns bland annat information om . lagen om offentlig upphandling (2016:1145) lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (2016:1146) lagen om upphandling av koncessioner (2016:1147) lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011:1029) lagen om valfrihetssystem (2008:962). För upphandlingar som understiger tröskelvärdena gäller särskild nationell lagstiftning som är något enklare. Likheterna mellan vår nationella upphandling och direktivstyrd upphandling är dock stora. Skillnaderna består främst i att upphandlingsförfarandena är andra och regler om annonsering samt tidsfrister är olika.

Denna lag innehåller allmänna bestämmelser om offentlig upphandling (1 kap.), särskilda bestämmelser om offentlig upphandling av varor (2 kap.), av byggentreprenad (3 kap.), inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena (4 kap.), av tjänster (5 kap.) samt bestämmelser om upphandling i de fall upphandlingen understiger de tröskelvärden som anges i 2–5 kap. och i vissa andra fall (6 kap.