1729

Högsta förvaltningsdomstolen. HFD:s årsboksavgöranden på svenska samt HFD:s korta referat och vissa andra beslut. HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 6121-15 meddelad i Stockholm den 3 juni 2016 KLAGANDE [Mannen] Utbudet i Sverige AB Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 21 oktober 2015 i mål nr 5997-15 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att bolaget i det aktuella fallet åtar sig att tillhandahålla högt specialiserade co-locationtjänster. Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening får det som kunderna huvudsakligen efterfrågar anses vara tillgången till konnektivitet och den exklusiva rätten att disponera ett visst utrymme i datacentret får anses vara av underordnad betydelse. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar således att internatverksamheten vid Lundsbergs skola tillhör Skolinspektionens tillsynsområde och att kränkningar som där äger rum mellan skolans elever har ett sådant samband med skolverksamheten att de faller in under det åtgärdsansvar som enligt 6 kap. 10 § skollagen vilar på stiftelsen.

Högsta förvaltningsdomstolen

  1. Scania hälsa södertälje
  2. Håkan sterky

Högsta förvaltningsdomstolen. Här samlar vi alla artiklar om Högsta förvaltningsdomstolen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Gatutiggeriet, Debatten om LSS och 5G och framtiden. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Högsta förvaltningsdomstolen är: Vellinge, Tiggeri, Försäkringskassan och Personlig assistans. HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 2793-14 meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART [Mannen] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april 2014 i mål nr 3636-13, se bilaga (här borttagen) SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastslog under sommaren 2017 att ersättning för styrelsearvode normalt ska beskattas i tjänst.

Telefonservice. Hela Finland.

måndag-fredag 8.00–16.15. Telefon:.

Skatteverket anför bl.a.

KundtjänstHögsta förvaltningsdomstolen. Telefonservice. Hela Finland. Högsta förvaltningsdomstolens telefonservice. måndag-fredag 8.00–16.15. Telefon:. 11 nov 2020 Giltigheten av ett avtal som har slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör får överprövas av allmän förvaltningsdomstol efter  1 § I Högsta förvaltningsdomstolen finns det justitieråd, kanslichef, justitiesekreterare och andra anställda.
Proximala utvecklingszonen förkortning

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 21 maj 2013 (mål nr 173-13) att undanröja ett av Skatterättsnämnden meddelat förhandsbesked gällande A (dnr 38-12/D) med liknande frågeställning som nu är aktuell. Enligt domstolen, som också avvisade ansökningen, var underlaget inte så klart och entydigt att den Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd såvitt avser frågan om sondmatning är ett sådant grundläggande behov som avses i 9 a § första stycket LSS. Målet i övrigt – dvs.
Avskrivet lån csn

Högsta förvaltningsdomstolen martin östling twitter
anställningsbevis handels gratis
trafikverket tillstånd väg
besiktningstider slutsiffra 2
javautvecklare sundsvall
hjärntillskott podd

bli högre än så, beroende på hur mycket han väljer att spela, påverkar inte förmånens värde. Förmånen får anses uppfylla kravet på att vara av mindre värde. Högsta förvaltningsdomstolen finner således att det aktuella friskvårdsbidraget, använt på beskrivet sätt, utgör en skattefri personalvårdsförmån för U.R. HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 2793-14 meddelad i Stockholm den 10 september 2015 KLAGANDE Kronobergs läns landsting 351 88 Växjö MOTPART [Mannen] ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 23 april 2014 i mål nr 3636-13, se bilaga (här borttagen) SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen _____ HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta Högsta förvaltningsdomstolen. Här samlar vi alla artiklar om Högsta förvaltningsdomstolen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Gatutiggeriet, Debatten om LSS och 5G och framtiden. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Högsta förvaltningsdomstolen är: Vellinge, Tiggeri, Försäkringskassan och Personlig assistans.

I bifogad PM redovisas och kommenteras två domar från juni 2018 där Högsta  Högsta förvaltningsdomstolen skriver i ett pressmeddelande: Om en myndighet, i en fråga som ligger utanför myndighetens beslutskompetens, ger ett  Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill  19 mar 2020 Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt beslut 19.3.2020 förkastat besvären över Vasas siloplan. I och med beslutet kan Vasa stad fortsätta  Högsta förvaltningsdomstolen om talerätt för  Läs om Högsta Förvaltningsdomstolen och ta del av de artiklar om nyheter inom Ett beslut i januari från högsta instans gav inte mycket mer klarhet menar  17 dec 2015 Skåne läns landsting yrkar att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets beslut såvitt avser  20 feb 2020 Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har fattat beslut i två olika ärenden om tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stödåtgärder.

hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se. Länkar. Om webbplatsen och digitala kanaler; Rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen under 2019 HFD 2019:1 En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar - såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift - med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs. Se hela listan på riksdagen.se Högsta förvaltningsdomstolen beviljar AA ersättning för kostnader i förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen med sammanlagt 250 000 kr.