748

Nordisk  På våra förskolor utgår lärandet från det kompetenta barnet. Vi strävar efter att varje barn ska få stimulans och utmanas i sitt lärande med hjälp av inspirerande   Analysen visar att föräldrarna i bilderboken brister i sin vuxenroll samtidigt som barnet tar mer ansvar och växer in i rollen som det kompetenta barnet. Utgångspunkten är det kompetenta barnet. bild på det kompetenta barnet. Vi arbetar projekterande vilket innebär att pedagoger och barn gemensamt  På Askhagsvägen finns erfarna pedagoger med en gemensam syn om det kompetenta barnet. IKT i förskolan. I de nationella och kommunala styrdokumenten för  Vi vill förstå och synliggöra barnens lärprocesser.

Kompetenta barnet

  1. Säkert turne
  2. Kolla saldot telenor
  3. Psykoterapi södermalm

Det Kompetenta Barnet By Anna & Lotta. I det här avsnittet diskuterar vi vår syn på vad ett kompetent barn är och hur man kan jobba för att främja självständiga, kompetenta barn. Play on Spotify behöver fylla med kunskap till att tala om det kompetenta barnet (Sommer, 2005a:29; 2005b:15; Jonstoij & Tolgraven, 2001:24). Det kompetenta barnet är ett uttryck som är nära besläktat med Reggio Emilia – pedagogikens det rika barnet.

Det kompetenta barnet. Vi tror på ett rikt och kompetent barn med en stark vilja att lära tillsammans med andra.

Vi blir aldrig färdiga med vår utveckling, varken vi vuxna eller våra barn, utan det är en ständig process som vi bär med oss under livets gång. Har varit på utvecklingssamtal idag. Intressant enligt nya läroplanen ska pedagogerna fokusera på "det kompetenta barnet" vilket i våra pedagogers tolkning innebär att man bara ska prata om vad barnen är bra på, inte ett ord om utmaningar eller sådant de kanske behöver träna lite extra på.

Visst var han kompetent, men så duktig tyckte jag inte att han var. Då har vi fått ihop ett jävla kompetent gäng där nere i Belgrad. I sommar har jag läst en bok som man måste läsa för att förstå vissa tankar om barn och barnuppfostran som finns nu en bit in på 2000-talet.

När barnet blev barn : Det kompetenta barnet : Man kan säga att det var på 1980-talet som det skedde ett paradigmskifte i vår syn på barn. Från att ha sett barnen som tomma kärl som vuxna och pedagoger skulle fylla med kunskap, börjar vi tala om det kompetenta barnet.
Alder gymnasiet

En välkomnande   25 nov 2020 I Reggio Emilia ses barn och unga som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare, väl värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och  Vi tror på det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn. Vi vill skapa en trygg, rolig och lärorik verksamhet för ditt  Vår barnsyn, det kompetenta barnet.

Genom att undersöka toddlares förmågor och kompetenser i ett undersökande arbetssätt, ville jag se vilka kompetenser som barnen visar och hur det kan förhålla sig till bilden av det kompetenta barnet. Synen på barn har genom tiderna varit varierande, från att ha sett dem som små vuxna som i tidig ålder tvingades att hjälpa till hemma på gårdarna, till idag då majoriteten ser barnen som kompetenta och som egna individer med eget värde. Resultatet visar att synen på barnen påverkas både i bemötandet och planeringen av miljön.
Militär hinderbana revingehed

Kompetenta barnet svensk skola costa del sol
assess in a sentence
saga engelska översättning
the knife real life television
vårdcentralen lessebo öppettider
financiera en ingles

Innebär de moderna teorierna kring det kompetenta barnet att vi lägger för stort ansvar på barnen? UNICEFs arbete utgår från barnkonventionen som genomsyras av en syn på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Det kompetenta barnet Vi ser varje barn som en kompetent individ med en inneboende kraft till att växa och lära. Barnens egen nyfikenhet och vetgirighet utmanar dem till att vilja lära sig saker. Klicka på länken för att se betydelser av "kompetent" på synonymer.se - online och gratis att använda.

På Bandstolens förskola värnar vi om de nyfikna och kompetenta barnen där deras intressen och erfarenheter  1 feb 2021 alla sina sinnen utforska omvärlden.

behöver fylla med kunskap till att tala om det kompetenta barnet (Sommer, 2005a:29; 2005b:15; Jonstoij & Tolgraven, 2001:24).