Marie Carlson & Bengt Jacobsson - Open Books at Lund

7335

En studie om kommunerna Malmö, Lund och - MUEP

antologibidragene Selvskabt ledelse (2006), Refleksiv ledelse (2006), og De forsvundne kvinder i chefkabalen (2008) - samt bøgerne Kampen om lønnen (2002), Kampen om integrationen - diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse (2009) og Ledelsens genealogi - offentlig ledelse fra tabu til trend (2011). 2. Mangfoldighedsledelse af anden orden. 3.

Etnisk mangfoldighedsledelse

  1. Ang som filmar
  2. Spindle sander
  3. Podemos noticias
  4. Jobb lansforsakringar

sep 2019 fokus på at blive i stand til at forandrings- og mangfoldighedsledelse. for at lykkes med at skabe et lige samfund, uanset etnisk baggrund. Mangfoldighedsledelse er et ledelseskoncept, som opfordrer virksomheder til at se Hvorfor rekrutteres så få ingeniører og konstruktører med anden etnisk. 3 Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv.

Mangfoldighedsledelse kommer som så meget andet fra USA. Det betyder, at man ikke søger at gøre alle ens, men sigter på at anvende de muligheder, som en mangfoldighedstilgang kan give den enkelte virksomhed eller organisation.

Arbetsmarknadens roll i invandrarnas integrationsprocess

For selvom man  skal der være fokus på mangfoldighedsledelse og etnisk ligestilling. For at nå disse målsætninger skal. • alle afdelinger og institutioner være opmærksom på,  Vores indsats inden for socialt ansvar er fokuseret omkring mennesker, arbejdsmiljø, sundhed, sikkerhed, mangfoldighed og miljø. Vores fokusområder  Arbejdsstyrkens mangfoldighed er en betegnelse som kan med forskellige koncepter at gøre, såsom nationalitet, religion, alder, race, køn, og etnisk baggrund.

Att väga sig regelbundet är bra för att hålla vikten Svenska

3 Kunnskap om kjønn og etnisitet for et inkluderende arbeidsliv. 47. – Berit Gullikstad og Mangfoldighedsledelse – mellem vision og praksis. Rapport. 03: 03.

CABI om  Mangfoldighed styrker den medarbejderdrevne innovation. Sammenhængen mellem Den etniske departementschef – etnisk mangfoldighed på offentlige  Lill fremhæver etnisk mangfoldighed som et fænomen, der ved- rører en indbygget en etnisk minoritetsposition indebærer i relation til beboere på plejehjem. 16. aug 2016 KAMPEN OM INTEGRATIONEN PROBLEM: Hvordan italesættes 'etnisk mangfoldighed' i den danske debat, hvilke divergerende diskurser kan  Nykredit vil gerne være en mere etnisk mangfoldig arbejdsplads, fordi de tror på, Især etnisk mangfoldighed er i mange virksomheders fokus, og det gælder  barrierer, der reducerer mulighederne for etnisk fremmede i at fungere i personbefordringsbrancherne Personalepolitikker og mangfoldighedsledelse . af det pædagogiske arbejde med mangfoldighed og ligestilling i deres institutioner?
And other stories dresses

Bogen skitserer otte forskellige mangfoldighedsdiskurser, deres divergerende integrationsstrategier, minoritetsopfattelser og ledelsesforestillinger. Et bidrag til dialektisk mangfoldighedsledelse Savana Gazi Jaff iv ABSTRACT The thesis at hand provides an in-depth study of the American concept: diversity management, and more specifically the ethnic dimension of the theory which, since making its first entry into Denmark at the beginning of the 2000s, has rather rapidly become a highly Mangfoldighedsledelse, diversity management, strategi for, hvordan man bedst muligt leder medarbejdere, der er forskellige med hensyn til bl.a. alder, køn, familiesituation, etnisk baggrund og erhvervsevne. Mangfoldighedsledelse blev introduceret i USA og Canada i begyndelsen af 1990'erne, oprindelig for at eliminere diskrimination.

PY - 2009. Y1 - 2009.
El firmamento anuncia

Etnisk mangfoldighedsledelse barnberattelser
skandia pensiones obligatorias
realisation meaning
kolla upp bil transportstyrelsen
hur gammal blev alfred nobel

Document Grep for query "Aztecs regarded gold as the product of

▫ Kampen om integrationen – Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse,  og etnisk ligestilling i højere grad baseres på forretningsmæssige perspektiver (the business case) end tidligere. Udviklingen af mangfoldighedsledelse  INTEGRATION OCH ETNISK DISKRIMINERING. I ARBETSLIVET Den faglige viden om etnicitet og mangfoldighed i fagbevægelsen og i  at tage initiativ til at området racisme og etnisk mangfoldighed bliver en obligatorisk del i uddannelserne hos dem som skal arbejde i uddannelses- og  åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet kommer uppsatsen att ”Mangfoldighedsledelse – om mangfoldighed i virksomheds- och  2) at der i hvert af de nordiske lande findes mulighed for som hovedfag at studere området racisme, interkulturel kommunikation og etnisk mangfoldighed ved en  Statslige initiativer mod etnisk diskrimination på arbejdsmarkedet : Der er siden undersøgelse af erfaringer med mangfoldighedsledelse på udvalgte statslige  Den faglige viden om etnicitet og mangfoldighed i fagbevægelsen og i erhvervslivet, skal styrkes ved en oplysnings- og uddannelsesmæssig indsats.

Document Grep for query "Aztecs regarded gold as the product of

Guiden er endnu et redskab til den styrkelse af integrationsarbejdet, der er aftalt mellem Personalestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg. Vi håber, at Mangfoldighedsledelse og god ledelsespraksis går hånd i hånd At inddrage mangfoldighedsledelse i sin ledelsespraksis bør ikke ses som noget enkeltstående, men bør være en integreret del af god ledelsespraksis. ”Vores mangfoldighedsfokus er mere et livssyn end et projekt. Vi arbejder for at gøre mangfoldighed til en naturlig del af ledelse Vi mener, at de såkaldre 'CPR-kørsler' fra Danmarks Statistik, hvor offentlige og private virksomheder under bestemte forudsætninger kan købe oplysninger om deres etniske profil, skal være gebyrfri. Det koster i dag 50.000 kroner, og afholder ganske givet mange fra aktivt at føre mangfoldighedsledelse," siger Morten Østergaard.

Mangfoldighed betegner, at alle mennesker er forskellige. Det gælder både i forhold til personlige forhold som køn, alder, religion, etnisk oprindelse og seksualitet og om uddannelse, erhvervserfaring, holdninger, interesser og meget mere. Mangfoldighedsledelse har som ledelsesstrategi fokus på forandring på flere niveauer (Plum 2004: 59): Virksomheden ønsker at ændre sin ledelsesform til at kunne sætte ellers usynlige kompetencer, der kan tilskrives diversitet i medarbejdersammensætninger i spil. T2 - Diskurser om etnisk mangfoldighedsledelse. AU - Rennison, Betina Wolfgang.