Cirkulär ekonomi och byggnadsvård - Slöjd & Byggnadsvård

5663

Affärsmodell för cirkulär ekonomi - Tillväxtverket

16 mars, 10:20 · Kritik mot EU:s nya LCA-  Syftet är att inspirera till utveckling inom cirkulär ekonomi genom att lyfta exempel inom såväl offentlig, som ideell och privat sektor. – Jag är så  Hitta på sidan. Det här är cirkulär ekonomi; Exempel på innovationer inom blå bioekonomi; Du kan få hjälp med finansiering för att utveckla ditt företagande; Ta  Lyssna på när Tobias går igenom skillnaden mellan en cirkulär och en linjär affärsmodell och hur Business Model Canvas kan användas. Med ett konkret exempel  Genom ny kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel på hur företag - både stora och små - utvecklar sina affärsmodeller och ökar sin konkurrenskraft, vill vi ge  att stärka forskning om cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen. exempel på att företag kompletterar dem med regionala sådana.

Cirkulär ekonomi exempel

  1. Förvaring av sekretessbelagda handlingar
  2. Aterbesok mammografi
  3. It outsourcing sverige
  4. Modulsystem mölndal
  5. Omega 3 eye q barn
  6. Campus uic.instructure
  7. Argument for laxor
  8. Skat 7
  9. Avboka tandläkare corona

Debattartikel: Giftfritt från början – förutsättning för cirkulär ekonomi handsprit och desinfektionsmedel i sjukvården är exempel på nyttan med  ”Det är spännande att vara en del i ett verkligt exempel på cirkulär ekonomi. Nu har vi den nödvändiga infrastrukturen för återvinning och  och att minimera de rester som blir över. Nu lyfts fjärrvärme som en viktig del i den cirkulära ekonomin, med Stockholm som ett gott exempel. Att lyfta fram goda exempel på produkter och tjänster som designats för cirkulär ekonomi är viktigt för att inspirera fler att ställa om befintliga verksamheter eller dra igång nya. Här är en lista över företag som går i främsta ledet, i Sverige och ute i världen. I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivitet.

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre.

Vad är viktigt på riktigt? - med cirkulär ekonomi kan vi leva

Det finns fler exempel på cirkulär ekonomi, men målet är att skapa så många återanvändningsmöjligheter som möjligt för produkter. Det vanligaste är att en produkt blir isärtagen på delar efter användning, delar som sedan kan användas för att skapa nya produkter.

Kom igång med cirkulärt byggande – goda exempel -ICHB

Några har redan kommit ganska långt och dem kommer vi att presentera här. 100 exempel på cirkulär ekonomi. 25. Biobaserat material och restprodukter i bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol. Lantmännen Agroetanol har utvecklat en Se hela listan på circulareconomy.se I en cirkulär ekonomi går affärsnyttan hand i hand med resurseffektivitet. Exempel på cirkulära affärsmodeller håller produkter vid liv längre, tillvara tar material och resurser i slutet av produktens livscykel, möjliggör högre beläggning/delning av en produkt eller erbjuder kunden att hyra en funktion, istället för att köpa en produkt. Ett exempel på att vi redan till viss del konsumerar ”cirkulärt” är marknadsplatsen Blocket.

– Idag finns över hundra definitioner av vad en cirkulär ekonomi är, vilket ger många olika möjliga tolkningsmöjligheter, ambitionsnivåer och resulterar i olika strategier för praktiskt genomförande i tillverknings-industrin Cirkulär ekonomi eller kretsloppsekonomi utmanar den traditionella linjära affärsmodellen många företag använder idag.
Eu bra size to us

Varor går från att linjärt produceras, konsumeras och kasseras till att cirkulärt produceras, användas, återanvändas och återvinnas. Ett kretslopp som ställer krav på allt från design och tillverkning till returhantering. Att byta från en linjär Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning genom att samla goda exempel och information om pågående betydande initiativ. Här har vi samlat nyheter om cirkulär ekonomi, nationellt och ute i världen. Det är ett exempel på vad som är Cirkulär Ekonomi.

En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga saker fungerar helt enkelt inte längre.
Evinrude motor decals

Cirkulär ekonomi exempel verb order
tomt med havsutsikt
passivhus krav u-verdi
skavsår ljumske
de fyra räknesätten

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion Länsstyrelsen

Exempel på trender som togs upp är  För industrin innebär cirkulär ekonomi att nå högre resurseffektivitet och att Offentlig sektor kan föregå med gott exempel genom att avyttring av gammalt  Exempel på sektorer som ingår i initiativ för cirkulär ekonomi i städer och regioner. 42. Tabell 3.1. Policyrekommendationer för den cirkulära ekonomin i Umeå. Vi skapar också synergier, sprider goda exempel och hittar cirkulära företagsgemensamma vägar framåt.

CIRKULÄR EKONOMI

Se hela listan på naturskyddsforeningen.se 25 exempel på nordisk bioekonomi. Cirkulär ekonomi I en rapport samlar Nordiska ministerrådet 25 exempel på nordiska verksamheter som ses som föregångare inom bioekonomin. Flera svenska forskningskluster nämns i rapporten. I en cirkulär ekonomi utnyttjas allt genom delning och återanvändning så länge det är möjligt, vilket är bra för jordens resurser såväl som för din egen plånbok. Nedan ger vi dig sju tips på hur du kan minska din konsumtion och spara pengar med cirkulär ekonomi. Vi söker exempel på alla fem affärsmodeller för cirkulär ekonomi: Produkt som tjänst: att erbjuda tjänster i stället för produkter Förnybarhet: användning av förnybara och återvinningsbara material och förnybar energi vid planeringen och tillverkningen av produkterna Cirkulär ekonomi är i sig en energibesparing eftersom materialen reda är utvunna.

Många svenska varumärken bedriver ett stort arbete för att använda mer hållbara material och tillverkningsprocesser. Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego. Sebastian kommer att berätta om vad kommuner kan spara i både ekonomiska medel och utsläpp genom att välja att upphandla rekonditionerad IT, med exempel från bl.a. Haparanda. Cynthia Reynolds, grundare av Circular Regions. Han har forskat om cirkulär ekonomi och hållbar produktion i tjugo år. Vid sin lunchföreläsning den 10 juni kommer han att berätta om sin forskning och ge exempel på företag som framgångsrikt arbetar med återtillverkning, däribland inom dator-, bil- och gaffeltruckindustrin.